ขณะนี้ระบบเปิดให้ประเมิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


** นักศึกษา ไม่สามารถ ประเมินย้อนหลังในภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ **
กรุณาทำแบบประเมินให้ครบ ตามภาคเรียนที่กำหนด

Username :
Password :
 
ระบุ Username และ Password ของท่าน จากนั้นกดปุ่ม Sumit

นักศึกษา   :    เข้าระบบไม่ได้   /   ดูเกรดไม่ได้

          อาจารย์    :    เข้าระบบไม่ได้ เช็ค Username ได้ที่นี่

 
ยินดีต้อนรับสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
นักศึกษา
            * นักศึกษาใช้ Username และ Password เหมือนกับระบบบริการการศึกษา
            * นักศึกษาศูนย์จันทบุรีเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ
            * นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคเรียน ต้องประเมินผลให้ครบทุกรายวิชา มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้

            * นักศึกษาดูวิธีการทำแบบประเมินได้จาก คู่มือนักศึกษา

อาจารย์
            * อาจารย์ใช้ Username เหมือนกับระบบบริการการศึกษา และ
               Password ใช้รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
            * อาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ เช็ค Username ได้ที่นี่
               หากเช็ค Username แล้ว ยังไม่สามารถเข้าระบบได้
               กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่เบอร์ภายใน 10911


 

 

 
ผลการประเมินของ นศ.ในคณะ เทอม Untitled Document 2/2563
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี