แก้ไขข้อมูลการสมัคร

 

 

รหัสประจำตัวผู้สมัคร :
รหัสบัตรประชาชน :
 
   
* สิ้นสุดการแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครภาคปกติประเภทสอบคัดเลือก ปี 2560 รอบ 1

** หมายเหตุ **

1. การรับสมัครออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
3. หลังจากผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการปรับสถานะผู้สมัครเป็นชำระเงินแล้ว หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินที่ธนาคารภายใน 24 ชั่วโมง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070