ตรวจสถานะ / พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน / พิมพ์เอกสารการสมัคร

 

 

รหัสประจำตัวผู้สมัคร :
 

* เฉพาะผู้ที่ทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น

** หมายเหตุ **

1. การรับสมัครออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร จะกระทำได้เมื่อผู้สมัครยังมิได้ชำระเงิน
3. หลังจากผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการปรับสถานะผู้สมัครเป็นชำระเงินแล้ว หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินที่ธนาคารภายใน 24 ชั่วโมง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070