ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

ปิดรับสมัคร

เลือกประเภทการรับสมัคร

* ภาคปกติ เรียน จันทร์ - ศุกร์ * 
* ภาคพิเศษ เรียน เสาร์ - อาทิตย์ * 
*หมายเหตุ* : ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตร์เลือกสาขาลำดับที่ 1 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เพียงอันดับเดียว
ลำดับที่ 2 ต้องเป็นหลักสูตรอื่น  (ไม่สามารถเลือกลำดับที่ 2 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้)

 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070