ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

เลือกประเภทการรับสมัคร

* ภาคปกติ เรียน จันทร์ - ศุกร์ * 
* ภาคพิเศษ เรียน เสาร์ - อาทิตย์ * 

 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8401-2 หรือ 039-471070