ขณะนี้ระบบเปิดให้ประเมิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

** นักศึกษา ไม่สามารถ ประเมินย้อนหลังในภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ **
กรุณาทำแบบประเมินให้ครบ ตามภาคเรียนที่กำหนด

( กำหนดการเปิดประเมินในแต่ละภาคการศึกษา ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค )

Username :
Password :
 
ระบุ Username และ Password ของท่าน จากนั้นกดปุ่ม Sumit
นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ คลิกเลย!!
อาจารย์ เข้าระบบไม่ได้ เช็ค Username ได้ที่นี่
 
ยินดีต้อนรับสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
นักศึกษา
            * นักศึกษาใช้ Username และ Password เหมือนกับระบบบริการการศึกษา
            * นักศึกษาศูนย์จันทบุรีเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ
            * นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคเรียน ต้องประเมินผลให้ครบ                     ทุกรายวิชา มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้

            * นักศึกษาดูวิธีการทำแบบประเมินได้จาก คู่มือนักศึกษา

อาจารย์
            * อาจารย์ใช้ Username เหมือนกับระบบบริการการศึกษา และ
              Password ใช้รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
            * อาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ เช็ค Username ได้ที่นี่
              หากเช็ค Username แล้ว ยังไม่สามารถเข้าระบบได้
              กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่เบอร์ภายใน 3514


 
ผลการประเมินในเทอม Untitled Document 3/2556

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี