ภาคปกติ เปิดให้ประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ภาคพิเศษ เปิดให้ประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


** นักศึกษา ไม่สามารถ ประเมินย้อนหลังในภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ **
กรุณาทำแบบประเมินให้ครบ ตามภาคเรียนที่กำหนด

Username :
Password :
 
ระบุ Username และ Password ของท่าน จากนั้นกดปุ่ม Sumit

นักศึกษา   :    เข้าระบบไม่ได้   /   ดูเกรดไม่ได้

  อาจารย์   :   ใช้ Username และ Password ตัวเดียวกับระบบบริการการศึกษา

 
ยินดีต้อนรับสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
นักศึกษา
            * นักศึกษาใช้ Username และ Password เหมือนกับระบบบริการการศึกษา
            * นักศึกษาศูนย์จันทบุรีเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ
            * นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคเรียน ต้องประเมินผลให้ครบทุกรายวิชา มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้

            * นักศึกษาดูวิธีการทำแบบประเมินได้จาก คู่มือนักศึกษา

อาจารย์
            * อาจารย์ใช้ Username และ Password เหมือนกับระบบบริการการศึกษา
            * อาจารย์ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่เบอร์ภายใน 10910


 

 

 
ผลการประเมินของ นศ.ในคณะ เทอม  Untitled Document 2/2566
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี